Föreningen

Turf Östergötland bildas under våren 2019 för att kunna samla Turfare i Östergötland för en bättre sammanhållning och för att kunna skapa lokala event t ex klubbmästerskap.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningen
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

Som medlem har du möjlighet att…

  • …få rabatt på deltagaravgiften eller delta gratis på event och tävlingar som är anordnade av Turf Östergötland.
  • …ställa upp i event som är slutna, enbart för medlemmar.
  • …köpa olika typer av prylar framtagna enbart för medlemmar. T-shirt, buff, mössa m.m.

Klicka här för att bli medlem