Styrelsen, revisorer och valberedning

Föreningen fungerar inte utan några funktionärer. Här hittar du alla de som har blivit valda på årsmötet till att leda arbetet i föreningen.

Styrelsen för Turf Östergötland 2024 består av:
Eva Edelid (chippo), ordförande
Jan Häggberg (Nesse), vice ordförande
Martin Fakt (Smartino), kassör
Anita Mattsson (MajOxe), sekreterare
Katja Mäkinen (Knoblauch), ordinarie ledamot
Maria Eriksson (Mariapiafia_), ordinarie ledamot
Teija Mänttykenttä (Teijman), suppleant

Revisorer 2024
Stefan Nyström (Amavela), revisor
Michael Johansson (recycling), revisor

Valberedningen 2024
Andreas Sennerbrant (senne), ordförande
Linda Petterson (LindaP73)

Kontakta valberedningen om du är intresserad av en post i styrelsen eller om du vill nominera någon till en post.