Styrelsen, revisorer och valberedning

Föreningen fungerar inte utan några funktionärer. Här hittar du alla de som har blivit valda på årsmötet till att leda arbetet i föreningen.

Styrelsen för Turf Östergötland 2021 består av:
Carina Wallin (Fiona), ordförande
Jan Häggberg (Nesse), vice ordförande
Anna Jensen Tornehed (AJT), kassör
Anita Mattsson (MajOxe), sekreterare
Thomas Wirgart (Wigoritus), Ordinarie ledamot
Katja Mäkinen (Knoblauch), Ordinarie ledamot
Annika Skoog (Forstrush), Ordinarie ledamot
Sven-Erik Storbjörk (Dräängen), Suppleant
Martin Fakt (Smartino), Suppleant

Revisorer 2021
Stefan Nyström (Amavela), revisor
Michael Johansson (recycling), revisor

Valberdningen 2021
Andreas Sennerbrant (senne), ordförande
Linda Petterson (LindaP73)

Kontakta valberedningen om du är intresserad av en post i styrelsen eller om du vill nominera någon till en post.