Styrelsen, revisorer och valberedning

Föreningen fungerar inte utan några funktionärer. Här hittar du alla de som har blivit valda på årsmötet till att leda arbetet i föreningen.

Styrelsen för Turf Östergötland 2022 består av:
Carina Wallin (Fiona), ordförande
Jan Häggberg (Nesse), vice ordförande
Martin Fakt (Smartino), kassör
Anita Mattsson (MajOxe), sekreterare
Katja Mäkinen (Knoblauch), ordinarie ledamot
Eva Edelid (chippo), ordinarie ledamot

Revisorer 2022
Stefan Nyström (Amavela), revisor
Michael Johansson (recycling), revisor

Valberedningen 2022
Andreas Sennerbrant (senne), ordförande
Linda Petterson (LindaP73)

Kontakta valberedningen om du är intresserad av en post i styrelsen eller om du vill nominera någon till en post.